Pensionärsföreningen Ettan

En hälsning till alla Ettor inför vårterminen

24.08.2020 kl. 09:50

Vid dettas skrivande är det mörkt ute. Vi här i söder fick en våt och mörk julafton. Annorlunda än tidigare år blev den. Covid-19 hindrade många att fira en traditionell jul tillsammans med barn och barnbarn. Men snart är våren här med nya händelser. Jag önskar er ett Gott Nytt År.

Hösten gick ju inte såsom vi tänkt. Vi lyckades ordna två fysiska möten i Tölö bibliotek, men alla andra programpunkter inhiberades.

Optimistiskt har vi har igen ett mångsidigt vårprogram, men tiden visar hur det går på riktigt. Vi går på teater, den traditionella Fallåker igen. Vårens resa går till Tavastehustrakten. En utlandsresa har vi inte planerat i år.

Så har vi fem månadsmöten med ett mångsidigt program, som är om möjligt ännu intressantare än tidigare med flera kändisar på arenan.

Årsmötet har vi i mars i stället för det traditionella februari. Orsaken är den att då är sannolikheten större att vi kan hålla ett fysiskt möte. Om inte så ha föreningarna speciell tillåtelse att hålla årsmötena virtuellt.

Vi kommer att fortsätta med aktiv medlemsrekrytering. Vi skulle också behöva nytt blod i styrelsen. Många av oss har suttit länge och vi har en känsla av att nytt blod och nya idéer kunde behövas. Vi behöver inte alla avgå på en gång, men några nya kunde komma med för att skolas till senare ansvarstagning.

Vi kommer också att fortsätta vårt samarbete med SPF för att öka medlemmarnas datafärdigheter. Hösten har visat att datafärdighet behövs.

Så vi möts snart, virtuellt i januari och fysiskt så snart som möjligt.

Rolf Rosenberg
ordförande