Pensionärsföreningen Ettan

Medlemsbrev, fakturor elektroniskt

Kostnaderna för postning har skjutit i höjden på sista tiden. Att skicka ut medlemsbrev och fakturor två gånger i året kostar föreningen 3 euro per medlem. I dag har över två tredjedelar av våra medlemmar ett e-postkonto.

Styrelsen undrar nu hur du ställer dig till att få medlemsbreven och fakturan för medlemsavgift per e-post i framtiden. Om du ger din tillåtelse skickar vi härefter posten elektroniskt till dig. Du kommer också att kunna delta i de möten som sänds på distans via Internet.

Vänligen fyll i nedanstående formulär.

Ettans medlemsregister kommer därefter att skicka dig ett meddelande där du ombeds att ytterligare bekräfta din e-postadress.

Skicka härefter alla dokument elektroniskt!
Skriv siffran 2 med bokstäver: