Pensionärsföreningen Ettan

Medlemsbrev, fakturor elektroniskt

Kostnaderna för postning har skjutit i höjden på sista tiden. Att skicka ut medlemsbrev och fakturor två gånger i året kostar föreningen 3 euro per medlem. I dag har nästan två tredjedelar av våra medlemmar ett e-postkonto. Föreningen kunde spara in nästan 300 euro om de här medlemmarna fick dokumenten elektroniskt.

Styrelsen undrar nu hur du ställer dig till att få medlemsbreven och fakturan för medlemsavgift per e-post i framtiden. Om du ger din tillåtelse skickar vi härefter posten elektroniskt till dig, börjande med höstens program.

Vänligen fyll i nedanstående formulär.

Skriv siffran 2 med bokstäver: