Pensionärsföreningen Ettan

Detta är Ettan

Pensionärsföreningarna är många och fler blir det säkert. Men landets första registrerade pensionärsförening är sedan 1959 Folkpensionärer i Helsingfors rf. Sedan 1983 Ettan rf. Iniativtagare var major Kyrill Grigorkoff med några av sina aktiva vänner. I dag har Ettan ca 140 medlemmar.

Ettan sammanträder vår och höst andra måndagen i månaden kl. 16–18  i Tölö servicecentral, Tölögatan 33, Helsingfors (se karta). Styrelsen har sina möten samma dagar kl. 14.00.

Månadsträffarna börjar med servering, sedan följer ett föredrag eller information om något aktuellt ämne eller annat som speciellt intresserar seniorer. Sång och musik om tiden medger. Traditionellt firas födelsedag vid våravslutningen i maj och naturligtvis julfest i december.

Utfärder, teaterbesök
Varje år ordnas en eller ett par utfärder och teaterbesök. Dessutom kanske något  studiebesök i Helsingfors.  

Enklaste sättet att bli medlem i Ettan är att fylla i den elektroniska medlemsansökningsblanketten. Alternativt kan du kontakta Svenska pensionärsförbundet per telefon 040 5780415 eller adress PB 129, 00101 Helsingfors. I medlemsavgiften ingår pensionärsförbundets tidning GOD TID. Eller helt enkelt, besök någon av våra sammankomster.

Välkommen!