Pensionärsföreningen Ettan

Program hösten 2022

Vi sammankommer som förut andra måndagen i månaden kl. 16–18 i Tölö servicecetral, Tölögatan 33.

Ladda ner höstens program som pdf fil.

Händelsekalender

10.10
Månadsmöte
14.11
Månadsmöte
12.12
Månadsmöte