Pensionärsföreningen Ettan

Whatsapp populärast bland Ettorna

10.05.2020 kl. 12:53

De Ettor som överhuvudtaget använder interner, omkring två tredjedelar av medlemmarna, ombads redogöra för hur de använder sociala medier.

Eftersom bara 35 av 114 tillfrågade svarade kan undersökningen inte anses vara alltför vetenskaplig.

Vi ville veta hur ofta personer umgås med andra på internet. !6 svarade ofta, 13 ibland, två sällan och tre aldrig.

Facebook har länge ansetts vara det populäraste programmet för umgänge på nätet, i synnerhet bland äldre. I Ettans enkät svarade 27 att de använder Whatsapp och 20 Facebook. Andra program eller appar som Ettarna använder är Skype 11 och Zoom och Facetime, vardera sju.

Av dem som använde Whatsapp anväde 18 också Facebook.

I mindre utsträckning nämndes också Google Hangouts, Twitter och Duo.

Här är resultatet av enkäten:

Jag umgås med andra via internet:

 Ofta 16
 Ibland 13
   Sällan 2
 Aldrig 4
Jag använder följande program/appar:
 Whatsapp 27
 Facebook 20
 Skype 11
 Zoom 7
 Facetime 7
   Hangpouts 3