Pensionärsföreningen Ettan

Minnets opålitlighet problem i rätten

09.04.2024 kl. 11:19
Minnets formbarhet och opålitlighet utgör utmaningar i rättssystemet. Minnesexperten Julia Kortman var gäst på Ettans månadsmöte den 8 april.

Minnet är en komplex process som kan vara både formbar och opålitlig. Denna formbarhet kan skapa problem i rättssammanhang, där vittnesmål om händelser som inträffat långt tillbaka i tiden kan vara avgörande. Särskilt problematiskt blir det i fall där barn är vittnen, då deras minnen är extra känsliga för påverkan.

För att säkerställa rättssäkerheten har man numera infört krav på att polisförhör med barn ska bandas. Inspelningen kan sedan användas som bevismaterial i rättegången.

Professor Julia Korkmans bok Minnets makt  hade god åtgång efter föredraget.