Pensionärsföreningen Ettan

En hälsning till alla Ettor

28.12.2023 kl. 10:02
Ordförande Rolf Rosenbergs hälsning inför vårterminen 2024.

Nu är julen över. Så nu kan ni förbereda er för året 2024 med ett nytt program.

Kriget i Ukraina tycks bli långvarigt. Det är bara att vänja sig med det. Här hemma har bensin- och elpriset stabiliserat sig. Inflationen har minskat. Däremot har den nya regeringen hamnat i gräl med arbetsorganisationerna i fråga om socialskyddet och arbetsvillkoren.  Vi pensionärer behandlas bättre. Vi får återigen en rejäl höjning på pensionerna.

Under hösten fortsatte coronan att härja bland de äldsta, men nu har den minskat. Följden har varit att allt flera av medlemmarna har åter hittat våra månadsmöten och andra program. Men än är det färre deltagare än före coronan.  

Det är värre med föreningens administration. Två av styrelsemedlemmarna kommer att avgå. Vi har inte hittat ersättare. Sekreteraren vill avsäga sig uppdraget.

Som vanligt har vi fem månadsmöten med intressanta föredragshållare som behandlar vår hälsa, litteratur och annat. Vi har en teaterträff där vi besöker Fallåkern. Vi kommer också att ordna en stadsvandring samt en exkursion inom landet.

Så vi möts snart vid januarimötet

Rolf Rosenberg
ordförande