Pensionärsföreningen Ettan

Populismen bekymrar Sixten Korkman

10.02.2020 kl. 20:51
Populismen förorsakar geopolitiska konflikter i en tid då starkare samarbete behövs, sa professor Sixten Korkman på Ettans månadsmöte den 10 februari.

– Ojämlikheterna inom nationalstaterna har blivit enorm under de senaste åren och detta har lett till populism, som bland annat tagit sig uttryck i valet av Donald Trump till president och Brexit. Detta har i sin tur lett till geopolitiska konflikter i en tid där starkare internationellt samarbete behövs, sa Sixten Kortman.

Finland, menade professorn, klarar sig inte lika bra ekonomiskt som de övriga nordiska länderna. Ändå kan vi glädja oss åt ett arbetsmarknadssystem som fungerar, att man satsat mycket på utbildning och på välfärdsstaten.

Månadsmötet var samtidigt Ettans årsmöte. Mötet återvalde Rolf Rosenberg som ordförande och de två styrelsemedlemmar som var i tur att avgå. Styrelsens sammansättning förblir oförändrad med ett undantag: mångårige styrelsemedlemmen Ossian Enkvist hade begärt att bli befriad från uppdraget.